Visar goda exempel och nyheter Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet