Default size sk rmklipp 2016 12 21 09.50.18

Vårdpersonal + Patienter = Förbättringar

Förbättringar gjordes på avdelningen, men något saknades. Till den dag då man på ett organiserat sätt tog in patienternas återkoppling på verksamheten. Här fick man fatt i önskemål och viktig information ur ett mottagarperspektiv som ledde till betydelsefulla förändringar för en bättre omvårdnad.
Se det goda exemplet här