Default size uppstrom

Uppströms i Ängelholm - Vårdbloggen på SKL

Text från SKL:

I omställningen till nära vård är förebyggande och hälsofrämjande insatser en av grundpelarna. Ett sätt att uttrycka det på är att vården och omsorgen ska jobba uppströms. Eller som det gamla ordspråket säger, det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

Läs mer på SKL!