Default size almedalen i filmer

Ringlas Almedalsvecka i filmer

Under Almedalen har Ringla haft spännande möten och här kan de se några av dem. En av de stora frågorna var e-hälsa samt patientinvolvering. Hur ska vi skapa en samverkan mellan digitaliseringen och vården samt var passar patienten in i detta. Låt dig inspireras :)


Ringla spanar på Olivia Wigzell, generalsekreterare Socialstyrelsen - Att kunna fördela resurser efter behov 


Ringla spanar på Göran Modin, läkare och affärsområdeschef Praktikertjänst  - Hög tillgänglighet för patienter


Ringla spanar på Karin Wahlberg, läkare och författare - Patientens delaktighet i sin vård


Ringla spanar på Anders Henriksson, vice ordförande SKL - Ta tillvara på den kunskap vi har


Ringla spanar på Christina Winther, ögonläkare och forskare - E-hälsa och logistiken kring detta 


Ringla spanar på Gabriel Wikström, hälsominister - Hur minglar man personcentrerat?


Ringla spanar på Hälsans nya verktyg - När blir det praktiskt?


Nurse care - Kommunicera med patienten med ett tryck


Testa synen hemma - Att hinna rädda dina ögon i tid


Fysioterapeuterna - Framtidens hälso- och sjukvård


Vinnvård - Vad krävs för att åstadkomma varaktiga förbättringar i vård och omsorg? - Forskning och praktik möts