Default size sk rmklipp 2016 12 22 15.14.10

Ringla spanar på: Eva Vingård

Ringla spanar på: Eva Vingård

Idag vet vi mycket om vilka faktorer som ligger bakom psykisk ohälsa enligt Eva Vingård, läkare och professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

I hennes rapport ”Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro” lyfter hon fram vad som kännetecknar friska arbetsplatser.

Det är lätt att man fokuserar på eländet, men det är egentligen mycket viktigare att sprida den kunskap vi har om hur man förebygger och minskar risken för psykisk ohälsa på arbetet, säger Vingård.