Default size sk rmklipp 2016 12 21 13.04.25

Ringla spanar på: Emma Henriksson

Ringla spanar på: Emma Henriksson
Då vårdgarantin infördes hade man inga lösningar, men en stark vilja att komma igång för att minska väntetiderna. Tjugo år senare kommenterar Socialutskottes ordförande Emma Henriksson Vårdanalys rapport om vårdgarantin och var vi står idag. Henriksson deltog i seminariet ”Efter 20 år med vårdgaranti – vad krävs för att minska vårdens väntetider?” i Almedalen 2015.