Default size dag

Ringla spanar på: Dag Ström och Vårdanalys

Under Medicinska riksstämman höll Vårdanalys ett seminarium om nationell kunskapsstyrning. Ringlas egna gästbloggare Dag Ström modererade.
Bland panelen fanns:
Nina Viberg & Petra Otterblad Olausson, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Olivia Wigzell, Socialstyrelsen
Thomas Lindén, Sveriges Läkarförbunds Chefsförening
Marie Granberg, Fysioterapeuterna
Göran Stiernstedt, Socialdepartementet
Ann Johansson, Vårdförbundet
Åsa Himmelsköld, Sveriges Kommuner och Landsting
Calle Waller, Prostatacancerförbundet
Kerstin Nilsson, Ordförande Svenska Läkaresällskapet
 
Förutom resultaten ur Vårdanalys rapport diskuterades de nationella riktlinjerna och hur vården kan bli mer jämlik och kunskapsbaserad. Under framtagandet av rapporten kunde de se att den kunskap som finns inte fick genomslag i praktiken. Det gör att behovet av att göra den erhållna kunskapen tillgänglig viktig, både för patient och de inom professionen.
 
- Patienten behöver vara en del, både när det gäller i framtagandet av kunskapen men även i processen, säger Dag Ström.


Ringla spanar på: Dag Ström och Vårdanalys from Ringla.