Default size depositphotos 85183654 original

Ringla samlar in och sprider kunskap om de goda resultaten

Daniel Forslund skriver; det krävs metoder för att systematiskt samla in och tillvarata idéer från medarbetare men dessa metoder måste också vara nytänkande och innovativa. Ringla har utvecklat metoder för insamling och spridning sedan 2014 och har idag över 100 goda exempel. I dessa berättar medarbetare om sina goda resultat avseende radikalt bättre hälsa och arbetsförhållanden - ofta till lägre kostnader. Ringla belyser goda exempel och de eldsjälar som varit med om att innovativt utveckla nya metoder och arbetssätt. Ringla stödjer på nationell basis en fortlöpande verksamhetsutveckling med stor potential för varje landsting, region och kommun.

Läs hela artikeln här