Default size ringla logo 1920 1280 02

Bättre samtal och uppföljning för patienter vid införande av Den nya Ronden!

På medicinkliniken vid Kungälvs sjukhus har man gått ifrån den traditionella ronden och istället infört den nya ronden. Det innebär att patienten får prata med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i ett enskilt rum istället för på avdelningen.
"– Det är en helt annan integritet vad gäller sekretessen och så jämfört med när det förr rondades på salen. Då hörde alla vad man sa och det här systemet var helt nytt för mig eftersom jag inte har varit inlagd på sjukhus på många år, säger Kerstin Olsson."
Även för vårdpersonalen har det visat goda resultat.
"– Man vet vad som sägs under rondsamtalet. Förr gick doktorn in själv och sedan så satte sig vi oss ned och diskuterade vad som skulle göras. Nu får vi samma information som han eller hon får så det blir ett bättre samtal och en bättre uppföljning av patienten, säger Lisa Kvissberg som är sjuksköterska."
Länk till artikeln
Läs mer om Den nya Ronden på Ringla.