Default size sk rmklipp 2016 10 25 16.09.54

PDU-projekt nominerad till årets Bästa idéburna samhällsförbättrare

(bild från http://www.brackediakoni.se/sodergarden/pdu)

Imorgon den 26 oktober offentliggörs den allra första pristagaren i Famnas "Bästa idéburna samhällsförbättrare". Utdelningen av priset sker på Famnas höstkonferens i Falköping. Det är tre som är nominerade varav en av dem är det goda exemplet Större delaktighet hos demenssjuka

Projektet har arbetat med personcentrerad dokumentation och uppföljning, förkortat PDU. Det innebär ett personcentrerat arbetssätt där uppföljning av vård- och omsorgsinsatser synliggörs, vilket sedan leder till stärkt självkänsla både hos personalen och de boenden. De båda parterna samarbetar och skräddarsyr insatser efter den boendes behov och använder sig av ett IT-verktyg som med hjälp av ICF (internationella klassifikation för för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) skapar struktur och uppföljning för handläggarna.

Ni kan även läsa mer om projektet hos Bräcke. Klicka här