Utnyttja medarbetarnas kompetens

Genom att arbeta i tvärproffesionella team kan medarbetare följa varandras arbete och skapa sig en gemensam bild av patientens behandling. Hur kommer allas kompetenser till bäst nytta?


Goda Exempel