Medtech4Health Innovation Award

Medtech4Health Innovation Award är ett nyinstiftat pris för att uppmärksamma goda exempel på när personal inom vård och omsorg implementerat innovativ medicinteknik, vilket gett stora effekter på vården. Ni kan läsa mer om priset på www.medtech4healthinnovationaward.se. Bakom priset står det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health (www.medtech4health.se).


Goda Exempel