Intervjuer från Almedalen 2017

Ringla är även i år i Almedalen. Det är stort fokus på vårdfrågorna.  Någon som haft hektiska dagar är regeringens särskilda utredare för den sk. nära vården, Anna Nergårdh. Även Sara Riggare, forskare och patient, har haft mycket att stå i. Många har velat prata om hur patientens behov ska komma in i utveckling av vården och hur patientens egna data ska kunna användas. Ulrica Elmroths har fokus på allmänläkarna, deras roll och den utveckling av primärvården som nu diskuteras. Anna Sarkadi har bland annat talat om de egenskaper/vanor som läkare som ledare i vårdens förändringsarbete behöver ha och utveckla. 

Ringla har spanat in alla fyra, kolla in det här!Nyheter