Kangoofix

Kangoofix är ett helt unikt och nyutvecklat patenterat bältessystem för att genomföra säkra ambulanstransporter av nyfödda barn. Kangoofix är framtaget för att skydda barnet, föräldern och personalen. Alla skall kunna vara säkert fastspända i en ambulans. Kangoofix är testad dels genom medicinska fälttester och dynamiska krocktester.

Kangoofix är smidig att förvara och enkel att handha i akuta situationer. Den inre delen är mjuk och värmeisolerande för att reducera risken för nedkylning och den yttre är stöttande framförallt för barnets nacke och huvud. Hela systemet omsluts av ett bältessystem som enkelt fästs på bårens ordinarie 4‐punktsbälte.  • Säker transport av nyfödda, föräldrar och personal.
  • Stöder de studier som visar att direkt hudkontakt med föräldern är viktigt initialt efter förlossningen.
  • Möjliggör transport av spädbarn tillsammans med föräldern. 
  • Ett nytt bra komplement inom neonatalsjukvården då transporter av stabila barn sker mellan sjukhus.

Mer information om Kangoofix

">Kangoofix film

Inslag svt: Känguruvård - när bröstet är kuvös

Ansvarig Kontaktperson

Pär Johansson
fab@fernonorden.com

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel