Förstå afasi genom rollspel

"Genom film och rollspel får läkarstudenter leva sig in i hur det är för patienter med afasi och andra kommunikationssvårigheter. Workshopen, som också involverar logopedstudenter, ger de blivande läkarna kunskap om hur de kan hjälpa patienter att få fram vad de vill ha sagt. Kursmomentet har utvecklats av Charlottta Saldert, som är årets mottagare av Sahlgrenska akademins pedagogiska pris.

Det är en workshop som ger läkarstudenter kunskap om kommunikation hos patienter med tal- och språksvårigheter. Eftersom logopedstudenter deltar som instruktörer under workshopen får de träning i att instruera andra hur de kan använda kommunikativa strategier, och de får även övning i att bedöma och ge konstruktiv återkoppling.

Kursmomentet består både av inspelade videosnuttar, där människor med olika kommunikationshinder deltar, följt av rollspel där studenterna själva får spela läkare eller en patient med någon form av kommunikationshinder. Under rollspelet får de en beskrivning av sin roll, till exempel en patient med diffus magsmärta. Studenten som spelar läkare får träna att använda de kommunikativa strategier hen lärt sig under workshopen för att hjälpa patienter att berätta trots att de har svårt att tala.

– Genom att de själva får ha både läkarrollen och spela en patient med afasi får studenterna ett konkret minne som kopplas till inlärningen, och det befäster och fördjupar kunskapen, säger Charlotta Saldert.

I en studie har Charlotta Saldert och Emma Forsgren också utvärderat den pedagogiska metoden, och jämfört kunskaperna hos studenter som både tagit del av föreläsningen och workshopen med kunskaperna hos studenter som bara fått den tidigare föreläsningen. För utvärderingen har studenterna inte bara fått svara på enkäter där de själva fått uppskatta sin kunskapsnivå; kunskapsnivåerna hos studenterna har också iakttagits.

– Alla studenter tyckte själva att de kunde mer om kommunikationsstörningar, oavsett om de bara fått föreläsningen eller gått på både föreläsning och workshop, men det var bara de som också tagit workshopen som kunde visa att de faktiskt kunde mer, säger Charlotta Saldert.

Kursmomentet med rollspel tillsammans med logopedstudenter har fått genomgående positiv feedback från studenterna.

– Det negativa vi fått höra handlar i huvudsak om att de velat ha ännu mer av rollspel och filmexempel i workshopen, säger Charlotta Saldert.

Utbildningsmomentet utvecklades genom pedagogiska utvecklingsmedel från Utbildningsrådet och forskningsmedel från Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)."

/text tagen ur artikeln (läs hela artikeln här)Ansvarig Kontaktperson

Charlotta Saldert
charlotta.saldert@neuro.gu.se

Gästbloggare

Senaste Goda Exempel