Default size sk%c3%a4rmklipp 2017 06 13 09.51.26

Förflyttningsutbildning för bättre hälsa hos såväl patient som personal

Projekt: Förflyttningsutbildning 

Omflyttningar, evakueringar och patientförflyttningar inom sjukhuset med anledning av framtidens hälso- och sjukvård kommer att ställa ökade krav på medarbetarna att använda rätt förflyttningsteknik för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Satsningen innebär att arbetsplatsanpassad förflyttningsträning genomförs vid alla kliniker med hjälp av interna instruktörer. Med början 2014 och fram till sista december 2016 har det erbjudits två halvdagars utbildning till alla arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor på Danderyds sjukhus. Instruktörerna gick sju dagars utbildning i förflyttningsteknik hos Modern Arbetsteknik®, ( http://modernarbetsteknik.se/ ). Ett grundprogram anpassades sedan för förflyttningar vid det dagliga arbete som förs på Danderyds Sjukhus, med följande avdelningsspecifik modifiering. En e- utbildning utvecklades vilken deltagarna fick göra innan den praktiska utbildningen och som finns kvar även efter projektets slut.

Det positiva mottagandet både från avdelningar och deltagarna har drivit på utvecklingen. Vi upplever att det har varit mycket blandade erfarenheter och kunskaper inom förflyttningsteknik hos avdelningspersonalen och att projektet har fyllt en kunskapslucka. Det har blivit många givande diskussioner både under och efter utbildningarna. Det har varit intressant att se hur positiva så gott som alla varit i slutet av förflyttningsutbildningen när de fyllt i kursutvärderingen. Ibland har personer varit mer skeptiskt inställda i början av utbildningstillfället men har sedan varit nöjda i slutet. De allra flesta tycker att de lärt sig mycket bra saker, främst kring förflyttningstekniker men även t.ex. kring bemötande av patienter. I fritext uttrycker deltagarna en önskan om fler utbildningstillfällen för att upprätthålla sin kunskap.Läs hela slutrapporten här >>>

Ansvarig Kontaktperson

Elisabeth André
elisabeth.andre@sll.se

Gästbloggare