Default size depositphotos 7527681 original

Små steg och stora kliv!

Helena Conning

Jag blir så lycklig av alla människor jag möter som på olika sätt vill förbättra där de är. Det är bland andra sjuksköterskor, psykologer, läkare, ingenjörer, socionomer och fysioterapeuter. Det är en positiv spiral att färdas i. Jag uppfattar att det är människor som liksom jag vägrar tro att det omöjligt och att det finns en framtid som kan bättre. Det kanske också är lite naivt att inte tänka på alla hinder, men också väldigt befriande. Att enträget arbeta vidare med små steg, och ibland större kliv, för att ta sig framåt mot en bättre värld.

Jag har under våren i många olika sammanhang, såväl nationellt som internationellt, suttit och lyssnat på kloka människor som varje dag arbetar på olika ställen inom vården med att hitta sätt att göra den bättre för de som vården är till för. Diskussionerna har handlat om de mer abstrakta frågorna kring vad förbättring är och vad vi vet om vad som fungerar, till det mer konkreta som handlar om att bryta vanor. Hur vi kan få människor att ändra dessa vanor för att förbättra? Nya forskningsresultat och goda förbättringsprojekt har redovisats.

Jag upplever att det finns en stor vilja att dela med sig och att vilja lära av andra. Samtidigt infinner sig hos mig en irritation över att det går långsamt framåt. Det som borde vara så lätt att genomföra i bred skala, för allas vårt bästa, fastnar på vägen. Det är helt klart att trots alla goda intentioner och ibland även stora resurser, så sprids inte det som fungerar bättre. Det vi vet att alla borde göra, det som utifrån sett borde vara bästa sättet att agera på, är inte det som faktiskt sker. Vi ser goda resultat, som sparar lidande och pengar, vilka inte kommer till användning i så stor utsträckning som vi alla hoppas och skulle önska. Det krävs något mycket större, kanske en revolution. Under tiden ser jag alla små steg och några större kliv och gör allt som står i min makt att sprida dem, koppla ihop folk och på så sätt kanske öka takten något. Just nu drivs jag av att skapa en kanal för alla goda exempel, där alla som vill kan dela, sprida och lära av varandra. Det kanske inte är någon revolution, men det är mitt sätt att försöka bidra till något bättre!

Lämna ditt bidrag här eller låt dig inspireras av vad någon annan har gjort bland våra goda exempel.

Till alla ni förbättrare där ute önskar jag en skön sommar som ger kraft och inspiration!